Kulla-Gulla

Böckerna om Kulla-Gulla är skrivna av Martha Sandwall-Bergström. Böckerna utspelar sig under 1900-talet, skrevs dock under 1945-1951. Martha föddes 1913 och avled år 2000. Martha använde sig en del av sitt egna liv i sina böcker. Hennes dotter saknade sköldkörtel vilket även prästens flicka Ester gör. Böckerna har fått mycket kritik under årens lopp angående att de ger en skev verklighetsuppfattning. Dock läses de av många än idag och ibland kan det vara skönt att komma ifrån verkligheten in i en god bok.

Böckerna har getts ut i flera omgångar och delats upp från 7 till 12 stycken. Det finns även en bok som heter Kulla-Gulla på barnhemmet och en som heter Kulla-Gulla, lillpiga, som skall utspela sig innan Kulla-Gulla på Blomgården. Har dock inte läst den själv, och vet inte om den är av samma karaktär som de andra.

      

Böckerna har getts ut i flera olika utgåvor. Seriens omfång har också ändrats. Originalen utkom 1946-1951.

         

 

 Titlarna som utkommit:

                                

Kulla-Gulla på Blomgården                  Kulla-Gulla              Kulla-Gulla håller sitt löfte

 

                                

Kulla-Gulla vinner en seger           Kulla-Gulla på herrgården  Kulla-Gulla löser en gåta

 

                              

Kulla-Gullas första bal                 Kulla-Gullas sommarlov    Kulla-Gulla och Tomas                                                            

                                                                                            Torpare

                 

Kulla-Gulla finner sin väg            Kulla-Gullas myrtenkrona

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)